Cloud SIEM: ominaisuudet, kyvykkyydet ja edut

Pilvipohjaiset tietoturva- ja tapahtumahallintaratkaisut (SIEM), jotka tunnetaan myös nimellä Cloud SIEM tai SIEM as a Service, yhdistävät tietoturvan hallinnan yhdeksi pilvipohjaiseksi ratkaisuksi.

Mikä on Cloud SIEM?

Pilvipohjainen SIEM-ratkaisu tarjoaa IT- ja tietoturvatiimeille joustavuutta ja toimintoja, joita tarvitaan tietoturvauhkien hallintaan useissa ympäristöissä, mukaan lukien paikalliset käyttöönotot ja pilvi-infrastruktuuri.

Organisaatiot voivat hyödyntää SIEM-pilviteknologiaa saadakseen paremman näkyvyyden hajautettuihin työkuormiin. Pilvipohjainen SIEM voi auttaa valvomaan kaikkia resursseja, mukaan lukien palvelimia, laitteita, infrastruktuurikomponentteja ja verkkoon kytkettyjä käyttäjiä – yhden pilvipohjaisen käyttöliittymän kautta.


Pilvipohjaiset SIEM-ominaisuudet
ja -kyvykkyydet

Pilvipohjainen SIEM auttaa organisaatioita yhdistämään tapahtumadataa useista lähteistä, mukaan lukien paikalliset- ja pilviresurssit. Se on erityisen hyödyllistä hybridikäytössä, jossa on yhdistettävä tiedot useissa datakeskuksissa tapahtuvista toiminnoista ja tapahtumista.

 

Pilvipohjaisten SIEM-ratkaisujen tärkeimmät ominaisuudet ovat:

Valvonta

SIEM-pilviympäristöt keskittävät valvonnan yhdeksi käyttöliittymäksi, joka näyttää tietoja integroiduista järjestelmistä, työkuormista ja sovelluksista. Se voi yhdistää tietoja fyysisistä ja virtuaalisista komponenteista, jotka sijaitsevat eri ympäristöissä, mukaan lukien monipilviympäristöt ja paikalliset datakeskukset.

Hälytys

Pilvipohjainen SIEM-alusta kokoaa ja analysoi tietoturvatietoja luoden reaaliaikaisia hälytyksiä, jotka ilmoittavat tietoturva-analyytikoille tietoturvahäiriöistä.

Tiedottaminen

Pilvipohjaisen SIEM-tekniikan tärkein etu on, että se kokoaa kaikki tiedot yhteen paikkaan. Nämä tiedot ovat perustana auditoinneille, riskien luokittelulle ja tutkinnalle sekä historiatietoihin perustuvalle riskianalyysille.

Hallinta

Pilvipohjaisen SIEM:n avulla organisaatiot voivat yhdistää ja hallita kaikkia tapahtuma- ja suojauslokitietojaan yhdessä paikassa.

Automatisointi

Kehittyneet pilvipohjaiset SIEM-ratkaisut tarjoavat automatisointiominaisuuksia, mukaan lukien tekoälyn (AI) algoritmeihin perustuvan automaattisen tietoturvatapahtumien analyysin sekä automatisoidun riskeihin reagoinnin ja suojaamisen.

Hyökkäysaikajanat

SIEM-pilvialustan avulla voit ryhmitellä tapahtumia ennalta tunnistettujen tai dynaamisesti havaittujen hyökkäysmallien mukaan. Alusta tarjoaa visualisointeja, jotka auttavat tietoturva-analyytikoita ja muita sidosryhmiä visualisoimaan hyökkäyksen aikajanan useissa järjestelmissä ja käyttäjätileissä.


SIEM: Pilvi vastaan perinteinen ratkaisu

Kun otat SIEM:n käyttöön, voit valita joko pilviratkaisun tai perinteisen järjestelmän. Pilviratkaisun tarjoaja hoitaa alustan ja konfiguroinnin, jonka avulla voit aloittaa käytön välittömästi. Paikallinen toteutus vaatii useita manuaalisia asennuksia ja määrityksiä, jotka pidentävät käyttöönoton aikaa.
 

IT-resurssit

Yrityksen sisäisillä IT-tiimeillä voi olla pulaa henkilöstöstä (kahdella kolmasosalla yrityksistä on pulaa IT-osaajista), joten on tärkeää optimoida heidän työaikansa ja vastuunsa. Pilvipohjainen SIEM mahdollistaa asiantuntemuksen ulkoistamisen turvallisuuden ylläpitämiseksi. Esimerkiksi Exabeam-ratkaisun käyttöliittymä on niin helppokäyttöinen, että sitä voivat hyödyntää muutkin organisaation jäsenet, kuin tietoturva-asiantuntijat tai IT-tiimit.

Ohjaus

Perinteinen SIEM-toteutus edellyttää yleensä enemmän manuaalista hallintatyötä, mikä voi olla tarpeen rajoitetuille tai arkaluonteisille tiedoille. Ylläpitotaakka on kuitenkin suurempi ja usein epärealistinen pienille organisaatioille.

Kustannukset

Pilvipohjaisen SIEM:ien käyttöönoton aloituskustannukset ovat perinteistä pienemmät, mutta jatkuvat tilaus- ja käyttökustannukset tulee myös huomioida. Tämä mahdollistaa skaalautuvuuden, mutta voi olla vähemmän kustannustehokasta jatkuvasti resursseja vaativissa työkuormissa.

Perinteisellä SIEM:llä on yleensä korkeammat ennakkokustannukset, sillä tekninen velka maksetaan ajan myötä takaisin. Päivitykset ja laajennukset voivat myös lisätä kustannuksia, koska ne edellyttävät lisälaitteiden asentamista.


Pilvipohjaisen SIEM:n edut ja haitat

Etuja:

Asiantuntijatiedon käyttömahdollisuus

Pilvipohjaisen SIEM:n käyttöönottavat organisaatiot saavat välittömän pääsyn palveluntarjoajan tarjoamaan asiantuntijatietoon. Tämä auttaa vähentämään tarvetta palkata asiantuntijoita tai kouluttaa työntekijöitä ottamaan käyttöön teknologiaa. Ratkaisu on jo valmiiksi konfiguroitu, ja sitä käyttää asiantuntijatiimi. Tämä tarkoittaa nopeaa käyttöönottoa ja säästää työntekijöiden aikaa.

Kustannussäästöt

Pilvipohjainen SIEM on hallittu palvelu. SIEM-toimittaja on vastuussa infrastruktuurista, eikä organisaation tarvitse ostaa laitteistoja tai ohjelmistoja. Lisäksi palveluntarjoajat huolehtivat ohjelmistojen ylläpidosta ja päivityksistä sekä sisäiseen SIEM:iin liittyvien yleiskustannusten eliminoinnista.

Nopea räätälöinti ja käyttöönotto

Pilvipohjaiset SIEM-palvelut mukautuvat eri tarpeisiin nopeasti. Palveluntarjoaja huolehtii määrityksistä, mikä vähentää sisäisten turvallisuustiimien koulutus- tai sertifiointitarvetta.

Haittoja:

Migraatio ja siirrettävä data

Organisaatiot, jotka siirtävät arkaluonteisia tietoja, kohtaavat aina siirrettyyn dataan liittyviä riskejä, ja ne voivat myös olla alttiina vaatimustenmukaisuusriskeille. Useimmat pilvipohjaisen SIEM:n toimittajat tarjoavat kuitenkin turvatoimia, jotka voivat vähentää näitä riskejä, kuten tietojen salausta ja vahvaa todennusta.

Vähemmän hallintaa uhkien priorisoinnissa

SIEM-toimittajat käyttävät omia ainutlaatuisia seuranta- ja raportointitekniikoitaan, jotka auttavat priorisoimaan hälytyksiä. Tämä saattaa altistaa organisaatiot riskeille, jos uhkia ei priorisoida standardien ja vaatimusten mukaisesti.

Rajoitettu pääsy raakalokitietoihin

Huolimatta siitä, että nämä tiedot tulevat organisaation järjestelmistä, jotkin pilvipohjaisen SIEM:n toimittajat saattavat rajoittaa pääsyä näihin tietoihin. Sen sijaan toimittaja tarjoaa koottuja raportteja kerättyjen tietojen perusteella. On tärkeää valita toimittaja, joka käyttää datajärvi-arkkitehtuuria, jonka avulla organisaatiosi voi ylläpitää raakalokitietojaan, jolloin ne ovat käytettävissä rikosteknisiä analyysejä ja tarkastuksia varten.


Exabeam Cloud SIEM

Exabeam on pilvipohjainen SIEM-ratkaisu, joka yhdistää perinteiset SIEM-ominaisuudet, kuten keskitetyn lokitallennusmahdollisuuden, tehokkaan älykkään haun, tietojen rikastamisen ja vaatimustenmukaisuuden raportoinnin XDR-ominaisuudet, ratkaisten tehokkaasti uhkien havaitsemisen, tutkimisen ja vastausten (TDIR) haasteen.

Toisin kuin perinteiset SIEM:t ja lokienhallintaratkaisut, joilla on vaikeuksia tunnistaa näkyvissä olevia uhkia, Exabeam sisältää Fusion XDR:n kyvyn analysoida tietoja reaaliajassa haitallisten ja vaarantuneiden sisäpiiriläisten sekä ulkoisten uhkien ja turboahtauksen tunnistamiseksi. Analyytikoiden tuottavuus ja vasteajat lyhenevät. Organisaatiot saavat luokkansa parhaan tunnistuksen ja vastauksen sekä tehokkaan kirjauksen ja haun modernissa SecOps-ratkaisussa.

Valmiiksi rakennettujen satojen kolmannen osapuolten tietoturva-, IT- ja tuottavuus -intregraatioiden sekä johtavan käyttäytymisanalytiikan kanssa voidaan löytää uhkia, joita muut työkalut eivät huomaa.

 

Haluatko lisätietoja tai oletko kiinnostunut kokeilemaan Exabeamia? Ota yhteyttä!

Lue lisää Exabeamista

27 % DevOps-tiimien ajasta kuluu manuaalisiin tehtäviin

Nykypäivän hyper-digitaalisella aikakaudella organisaatioilla on paineita tarjota uusia palveluita yhä nopeammalla tahdilla. Organisaatiot ennustavat tekevänsä ohjelmistopäivityksiä 58 % nykyistä useammin vuoteen 2023 mennessä. DevOps-tiimit kamppailevat pysyäkseen tahdissa.

Lue lisää

Miten DevOpsia toteutetaan käytännössä

DevOps on erinomainen ajattelumalli, mutta ongelmaksi saattaa muodostua, miten se integroidaan organisaatioiden toiminnan ytimeen.
Tätä ongelmaa ratkaisemaan Google kehitti SRE:n (Site Reliability Engineering), joka sitoo Devin ja Opsin yhteen.

Lue lisää

Lataa ilmainen e-kirja: AIOps Done Right

AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations) yhdistää AI:n ja koneoppimisen (Machine Learning) tukemaan IT-järjestelmänhallintaa (IT Operations) sekä palvelunhallintaa (Service Management). Gartnerin mukaan AIOps tulee seuraavan viiden vuoden aikana laajenemaan palveluiden, sovellusten ja järjestelmien valvonnasta palvelujohtamiseen ja automaatioon.

Lue lisää