Site Reliability Engineering SRE

Site Reliability Engineering eli SRE

DevOps-kulttuurin suosion räjähdysmäisesti kasvaessa, Google omaksui oman menetelmänsä kehittää ja hallita sovelluspalveluita. Syntyi Site Reliability Engineerin eli SRE. Tänä päivänä SRE:tä käyttävät Googlen lisäksi muun muassa Amazon, Netflix ja Microsoft.

APM Finland on Suomen johtava, DevOps Instituten virallisesti hyväksymä SRE-valmennusorganisaatio.

SRE soveltaa DevOps-periaatteita kehitettäessä järjestelmiä ja
ohjelmistoja, jotka auttavat lisäämään palveluiden luotettavuutta ja
suorituskykyä. DevOps-ajattelutavan ja -taitojen soveltaminen
ohjelmiston luotettavuuteen auttaa vähentämään siiloja kehityksen ja
toimintojen välillä jakamalla vastuun luotettavuus- ja
suorituskykyongelmien havaitsemisesta kehityksen elinkaaren varhaisessa
vaiheessa. Kehittäjien, toimintojen ja tuotteiden omistajien yhteistyön
avulla sivuston luotettavuusinsinöörit voivat määrittää ja täyttää
palvelutaso- ja käytettävyystavoitteet.

SRE:n käyttöönoton myötä:

– Siilot purkautuvat
– Innovointiin käytetty aika lisääntyy automatisoimalla manuaalisia töitä
– DevOps-tiimit pystyvät toimittamaan ohjelmistopäivityksiä nopeammin
– Työn laatu ja työntekijöiden tyytyväisyys kasvavat.

Muun muassa näistä syistä SRE-ammattilaisten kysyntä kasvaa niin kansainvälisesti kuin Suomessa valtavalla volyymilla.

Vuonna 2016 julkaistu kirja, Site Reliability Engineering, kertoo Googlen näkemyksen SRE:stä ja kuinka Google hyödyntää SRE:tä heidän sovelluspalveluidensa kehityksessä.

Lue lisää SRE:n ohjaavista periaatteista

Lue, kuinka SRE:t toteuttavat DevOpsia käytännössä

 

Site Reliability Engineering (SRE) Foundation℠​

14.2.2022 (2 pv) 
Helsinki / online
>>

10.3.2022 (2 pv)
Helsinki / online
>>

25.4.2022 (2 pv)
Helsinki / online
>>

Site Reliability Engineering (SRE) Foundation℠

SRE (Site Reliability Engineering) Foundation℠ -kurssi on johdanto periaatteisiin ja käytäntöihin, joiden avulla organisaatiot voivat skaalata kriittiset palvelut luotettavasti ja taloudellisesti. SRE:n käyttöönotto edellyttää uutta keskittymistä suunnitteluun ja automaatioon sekä uusien toimintatapojen omaksumista.

Kurssi korostaa SRE:n kehitystä ja sen tulevaa suuntaa, ja se tarjoaa osallistujille käytäntöjä, menetelmiä ja työkaluja, joiden avulla koko organisaatio voidaan sitouttaa toimimaan SRE:n mukaisesti.

Kurssi on kehitetty yhteistyössä SRE-huippuammattilaisten ja SRE:tä hyödyntävien yritysten kanssa. Kurssi nivoo yhteen parhaat käytännöt SRE:n hyödyntämiseksi organisaatiossa.

Kurssin sisältö:

 • SRE:n historia
 • SRE:n ja DevOpsin ja muiden suosittujen kehysten välinen suhde
 • SRE:n taustalla olevat periaatteet
 • Palvelutasotavoitteet (SLO)
 • Palvelutasoindikaattorit (SLI) ja moderni valvontaympäristö
 • Virhebudjetit ja niihin liittyvät virhebudjettipolitiikat
 • Puurtaminen ja sen vaikutus organisaation tuottavuuteen
 • Joitakin käytännön vaiheita, jotka voivat auttaa poistamaan ylimääräistä puurtamista
 • Havaittavuus elementtinä, joka osoittaa palvelun terveyden
 • SRE-työkalut, automaatiotekniikat ja turvallisuuden merkitys
 • Epävakaus – SRE:n lähestymistapa epäonnistumiseen ja vikatestaukseen
 • SRE:n käyttöönoton vaikutukset organisaatiossa
 • Sertifiointikoe

Miten SRE eroaa DevOpsista?

SRE on DevOpsin periaatteita noudattava konkreettinen toteutus. DevOps on siis väljä ylätason malli ja SRE hyväksi havaittu tapa toteuttaa sitä käytännössä. SRE:ssä on kiinnitetty huomiota erityisesti toimintamallin ja järjestelmien skaalautuvuuteen ja luotettavuuteen.

Oletko kiinnostunut SRE-valmennuksesta organisaatiosi jäsenille?