Site Reliability Engineering SRE

Site Reliability Engineering eli SRE

DevOps-kulttuurin suosion räjähdysmäisesti kasvaessa, Google omaksui oman menetelmänsä kehittää ja hallita sovelluspalveluita. Syntyi Site Reliability Engineerin eli SRE. Tänä päivänä SRE:tä käyttävät Googlen lisäksi muun muassa Amazon, Netflix ja Microsoft.

SRE:n jatkuvan kehittämisen malli on
– Liiketoimintaan integroitu
– Loppuasiakaskokemuksen odotustason ylittävä
– Ennakoiva
– Nopea ja kustannustehokas
– Tasapainotettu kehittämisen ja laadun välillä
– Automatisoitu
– Jatkuvasti tuettu, hallittu ja läpinäkyvä
– Henkilöstöä sitouttava.

Site Reliability Engineering (SRE) Foundation℠

SRE (Site Reliability Engineering) Foundation℠ -kurssi on johdanto periaatteisiin ja käytäntöihin, joiden avulla organisaatiot voivat skaalata kriittiset palvelut luotettavasti ja taloudellisesti. SRE:n käyttöönotto edellyttää uutta keskittymistä suunnitteluun ja automaatioon sekä uusien toimintatapojen omaksumista.

Kurssi korostaa SRE:n kehitystä ja sen tulevaa suuntaa, ja se tarjoaa osallistujille käytäntöjä, menetelmiä ja työkaluja, joiden avulla koko organisaatio voidaan sitouttaa toimimaan SRE:n mukaisesti.

Kurssi on kehitetty yhteistyössä SRE-huippuammattilaisten ja SRE:tä hyödyntävien yritysten kanssa. Kurssi nivoo yhteen parhaat käytännöt SRE:n hyödyntämiseksi organisaatiossa.

Kurssin sisältö:

 • SRE:n historia
 • SRE:n ja DevOpsin ja muiden suosittujen kehysten välinen suhde
 • SRE:n taustalla olevat periaatteet
 • Palvelutasotavoitteet (SLO)
 • Palvelutasoindikaattorit (SLI) ja moderni valvontaympäristö
 • Virhebudjetit ja niihin liittyvät virhebudjettipolitiikat
 • Työ ja sen vaikutus organisaation tuottavuuteen
 • Joitakin käytännön vaiheita, jotka voivat auttaa poistamaan ylimääräistä työtä
 • Havaittavuus elementtinä, joka osoittaa palvelun terveyden
 • SRE-työkalut, automaatiotekniikat ja turvallisuuden merkitys
 • Epävakaus – SRE:n lähestymistapa epäonnistumiseen ja vikatestaukseen
 • SRE:n käyttöönoton vaikutukset organisaatiossa
 • Sertifiointikoe

Miten DevOps ja SRE eroavat toisistaan?

SRE ei varsinaisesti ole DevOpsin kanssa kilpaileva vaihtoehto, vaan pikemminkin DevOpsin periaatteita noudattava konkreettinen toteutus. DevOps on siis väljä ylätason malli ja SRE hyväksi havaittu tapa toteuttaa sitä käytännössä. SRE:ssä on kiinnitetty huomiota erityisesti toimintamallin ja järjestelmien skaalautuvuuteen ja luotettavuuteen.

Katso tulevat valmennukset

Site Reliability Engineering (SRE) Foundation℠

Oletko kiinnostunut SRE-valmennuksesta organisaatiosi jäsenille?

Pyydä meiltä asiakaskohtaisen toteutuksen hinta tai kysele lisätietoja.