SRE konsutointi

SRE-konsultit tarjoavat tukea ja apua organisaatiosi kasvuun

Nykyaikainen liiketoimintaympäristö vaatii organisaatioilta yhä enemmän. Tarvitaan oikeat menetelmät ja työkalut, joilla luodaan jatkuvasti parempia palveluja ja organisoidaan tiimien työ mahdollisimman tuottavaksi.

Site Reliability Engineering (SRE) -toimintamallin käyttöönotto mahdollistaa nopean ja ennakoivan tavan tuottaa arvoa loppuasiakkaille ja lisätä tiimien tyytyväisyyttä sekä kyvykkyyttä. SRE soveltaa DevOps-periaatteita kehitettäessä järjestelmiä ja ohjelmistoja. Keskeinen käsite on CI/CD (continuous integration, continuous deployment and delivery), joka tarkoittaa ohjelmistojen jatkuvaa julkaisua ja toimitusta.

SRE kokonaispalveluna - valmennus ja konsultointi

Koska SRE on toimintamalli, se edellyttää muutosta siihen, miten eri tiimit kommunikoivat keskenään, ratkovat ongelmia ja toteuttavat ratkaisuja. Menestyksekkään SRE-kulttuurin omaksuminen edellyttää, että organisaatiot ottavat käyttöön uusia lähestymistapoja riskienhallintaan. Se tarkoittaa myös investointeja oikeaan osaamiseen sekä osaamisen kehittämiseen. Tarvitaan lahjakkaita osaajia, SRE-asiantuntijoita, jotka omaksuvat nopeasti uutta ja osaavat viedä omaksumansa asiat ketterästi käytäntöön.

APM Finlandin kokeneet konsultit auttavat parhaiden menetelmien
käyttöönotossa ja organisaation sitouttamisessa uusiin menetelmiin.

Miksi SRE?


– Yhdistää Devin ja Opsin
– Liiketoimintaan integroitu
– Loppuasiakaskokemuksen odotustason ylittävä
– Ennakoiva
– Nopea ja kustannustehokas
– Tasapainotettu kehittämisen ja laadun välillä
– Automatisoitu
– Jatkuvasti tuettu, hallittu ja läpinäkyvä
– Henkilöstöä sitouttava.

Katso ilmaiseksi SRE:tä käsittelevät webinaaritallenteemme Oppia.fi-palvelussa

27 % DevOps-tiimien ajasta kuluu manuaalisiin tehtäviin, jotka vievät resursseja elintärkeältä innovoinnilta

Oletko kiinnostunut
SRE:stä?
Ota meihin yhteyttä oheisella lomakkeella