Valmennuspalvelut: SRE ja SAFE

Site Reliability Engineering (SRE)

DevOps-kulttuurin suosion räjähdysmäisesti kasvaessa, Google omaksui oman menetelmänsä kehittää ja hallita sovelluspalveluita. Syntyi Site Reliability Engineerin eli SRE. Tänä päivänä SRE:tä käyttävät Googlen lisäksi muun muassa Amazon, Netflix ja Microsoft.

Site Reliability Engineering eli SRE ei varsinaisesti ole DevOpsin kanssa kilpaileva vaihtoehto, vaan pikemminkin DevOpsin periaatteita noudattava konkreettinen toteutus. DevOps on siis väljä ylätason malli ja SRE hyväksi havaittu tapa toteuttaa sitä käytännössä. SRE:ssä on kiinnitetty  huomiota erityisesti toimintamallin ja  järjestelmien skaalautuvuuteen ja luotettavuuteen.

Service Automation Framework (SAF)

Service Automation Framework: automatisoitujen palveluiden suunnittelu ja toimitus.

SAF antaa syvällisen kuvan palveluautomaation teoriasta ja menetelmistä. Se tarjoaa työkaluja, joiden avulla mikä tahansa organisaatio voi automatisoida palveluitaan, “digitalisoitua” ja tarjota itsepalvelusovelluksia asiakkailleen.